S ledňáčkem Mšendou po 12 majácích Jablonecka

z dialogu mezi princem a koněm

„Co je to štěstí“. Ptá se princ Bajaja. „Tvá radost, která nepřináší druhým smutek ani žal. To je pravé štěstí. Ostatní je sobectví“. Odpovídá jeho mluvící kůň.

Štěstí v kartách ctností

Děti z MŠ Motýlek malovaly obrázky na téma „Co je pro tebe štěstí“